Partneri

Organizácia AAA Experts spolupracuje s právnickými osobami:

  • ESOX Consulting, s.r.o. – účtovno-poradenská kancelária, B. Bystrica

  • KRION Partners, s.r.o. – právnická kancelária, Bratislava

  • Lion Law Partners, s.r.o. – právnická kancelária, B. Bystrica

  • AUCTION - PRVÁ DRAŽOBNÁ, spol. s r.o. - dražobná kancelária, B. Bystrica