Služby

Znalecká organizácia AAA Experts, s.r.o. vie pomôcť a poradiť:

 • pri zostavení reštrukturalizačného plánu podniku
 • pri príprave vstupu podniku do konkurzu
 • pri príprave vstupu podniku do likvidácie
 • pri vypracovaní podnikateľského plánu
 • pri kapitálových vstupoch do spoločnosti, rozdelení , zlúčení a splynutí spoločnosti
 • pri vyčíslení škody alebo ušlého zisku
 • s marketingovým poradenstvom a marketingovou analýzou podniku
 • s marketingovým auditom podniku
 • s finančnou analýzou podniku
 • s ekonomickým, organizačným, účtovným a daňovým poradenstvom
 • s technickým poradenstvom v strojárenstve a v cestnej doprave
 • s technickým poradenstvom v stavebníctve
 • v trestnom konaní relevantnom k činnosti znaleckej organizácie
 • pri stanovení normy prirodzených úbytkov jednotlivých druhov zásob
 • pri vypracovaní vnútropodnikovej smernice o účtovníctve

Na vypracovanie znaleckého posudku, cieľom ktorého je stanovenie hodnoty podniku alebo zložiek jeho majetku, bude Znalecká organizácia AAA Experts, s.r.o. od objednávateľa požadovať:

Rozsah uvedených podkladov sa spresní na osobnom rokovaní zástupcu znaleckej organizácie so zadávateľom na vypracovanie znaleckého posudku.