Znalci

Znalecká organizácia AAA Experts, s.r.o. spolupracuje so znalcami

prof. Ing. Jaroslav ĎAĎO, PhD.

daňový poradca (číslo osv. 29/92) a znalec v odbore EKONÓMIA A MANAŽMENT 09 00 00
odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo 09 01 00

Dipl. Ing. Igor HARACH,

DOPRAVA CESTNÁ 03 00 00 STROJÁRSTVO 39 04 00
odvetvie: Odhad hodnoty cestných vozidiel 03 04 02
Technický stav cestných vozidiel 03 01 00
Nehody v cestnej doprave 03 03 01
Strojové zariadenia pre všeobecné účely 39 04 00
Mechatronika 39 05 00
Odhad hodnoty strojových zariadení 39 09 01
Ing. Jaroslav ĎAĎO, PhD.

správca konkurznej podstaty a znalec v odbore
PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO 26 00 00
EKONÓMIA A MANAŽMENT 09 00 00
odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo 09 01 00
Financie 09 04 00

Ing. Mária HARACHOVÁ

znalec v obore STAVEBNÍCTVO 37 00 00
odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností 37 09 00
Pozemné stavby 37 01 00
Vodohospodárske stavby 37 03 00